Danh sách phát không có quảng cáo năm 2021 từ YouTube- Tải xuống miễn phí

        

Năm 2021 đang ở ngưỡng cửa, Bạn vẫn còn bị các quảng cáo trên YouTube? Khó tải xuống video từ YouTube? Mơ ước nhận được bản cập nhật Trình phát nền mà không phải trả phí bảo hiểm? Sử dụng YouTube thô mà không có tất cả các tính năng này thực sự là một khó khăn khi xem một video thú vị. Sự gián đoạn liên tục, sự cứng nhắc của việc dừng phát trực tuyến nếu muốn sử dụng ứng dụng khác, Sau đó, đôi khi các trang web không an toàn cần thiết nếu chúng tôi muốn tải xuống video, Nhìn chung, cảm giác như thế này vào năm 2020.

Không cần nói bất kỳ điều gì trong số này nữa với sự ra đời của YouTube Vanced Tuber. Nó có mọi thứ mà chúng tôi tìm kiếm khi nói đến video YouTube. YouTube Vanced Tuber là ứng dụng khách nâng cao của YouTube cho phép người dùng có quyền truy cập vào kho video YouTube ngày càng cải tiến cùng với các tính năng nâng cao có sẵn trả phí hoặc không hiện có không chỉ trong YouTube mà còn trong YouTube Premium trả phí. Tất cả điều này hoàn toàn miễn phí.

Chặn quảng cáo

Các tính năng có rất nhiều trong YouTube Vanced Tuber nhưng hai trong số chúng đã lọt vào mắt tôi và đối với tôi, đó là những tính năng ấn tượng nhất theo quan điểm của tôi. Tải xuống video và phát trực tuyến nội dung không có quảng cáo sẵn có. Nói một cách đơn giản, sẽ không có bất kỳ quảng cáo nào phát trong khi bạn đang phát video hoặc âm thanh bằng trình phát nhạc nền trong YouTube Vanced Tuber. Không trước hoặc sau hoặc ở giữa. Tính năng có sẵn chặn tất cả các quảng cáo tiềm năng phát mọi lần mà không bị lỗi.

Trình tải xuống video

Tùy chọn thứ hai là tùy chọn Tải xuống Video. Nó hoàn toàn dễ sử dụng, an toàn và đơn giản. Không có biến chứng, số byte nhấp chuột hoặc cửa sổ bật lên bổ sung. Khi xem video, bạn có thể dễ dàng tìm thấy tính năng tải xuống dưới màn hình video. Nhấn vào đó sẽ dẫn bạn đến một tùy chọn để chọn định dạng tải xuống. Tải xuống video và âm thanh có sẵn trong đó, cùng với đó bạn cũng có thể chọn chất lượng tải xuống. YouTube Vanced Tuber hỗ trợ tải 144p đến 4k theo chất lượng tải lên gốc.

Các tính năng khác

YouTube Vanced Tuber, Trình quản lý YouTube cuối cùng đi kèm với nhiều tính năng hơn ngoài Trình chặn quảng cáo và trình tải xuống. Hai trong số các tính năng quan trọng khác là trình phát nhạc nền miễn phí và sau đó là màn hình bật lên. Nói về trình phát nhạc nền, nó hoạt động giống như bất kỳ trình phát nhạc nào nhưng nguồn bây giờ là video YouTube. Vì vậy, giờ đây các video YouTube có thể được phát trên nền thiết bị với YouTube Vanced Tuber. Màn hình bật lên nếu dành cho những người đa nhiệm sử dụng các ứng dụng khác trong khi xem video. Trong khi nhấn vào tính năng, màn hình video sẽ tạo lại thành một màn hình nổi trên màn hình. Người dùng sẽ có thể điều chỉnh kích thước và vị trí của màn hình một cách dễ dàng.

Get YouTube Vanced

Những bài viết liên quan

summer chill songs for youtube download
midweek chill music playlist for free youtube download
download the best movie scores of the decade
download the best viewed songs of camila cabello for free
download evermore full album by taylor swift
download six cult songs revived for new movies